"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 93 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành.
21-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
21-12-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, giá cho thuê mặt nước biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
21-12-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
21-12-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
14-12-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết.
09-12-2009 Nghị quyết số 107/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 108/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên về việc phê chuẩn danh mục và vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2010 trên địa bàn thị xã Hà Tiên.
09-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên về dự toán thu, chi ngân sách phường Bình San năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên về dự toán thu, chi ngân sách phường Đông Hồ năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 111/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên về dự toán thu, chi ngân sách phường Pháo Đài năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 112/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên về dự toán thu, chi ngân sách phường Tô Châu năm 2010.
02-12-2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008.
02-12-2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2010.
02-12-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
02-12-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết.
02-12-2009 Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
02-12-2009 Nghị quyết số 85/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành.
13-11-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
09-11-2009 Quyết định số 1575/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
533,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner