"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 22 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung của Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
08-01-2018 Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
08-01-2018 Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 136/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 137/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 138/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 và danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
08-01-2018 Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
5,016,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner