"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3135 văn bản.
An ninh - Quốc phòng - Trật tự - An toàn xã hội 4 văn bản
 
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Bảo hiểm 1 văn bản
 
Cải cách hành chính 168 văn bản
 
Chế độ - Chính sách 113 văn bản
 
Chính sách - Tiền lương 10 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 63 văn bản
 
Công nghiệp 7 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 4 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 3 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở 78 văn bản
 
Đầu tư 74 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 7 văn bản
 
Giáo dục - Đào tạo 36 văn bản
 
Giao thông - Vận tải 9 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng 51 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình 71 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 6 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ - Bưu chính viễn thông 14 văn bản
 
Khoa học công nghệ 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 48 văn bản
 
Lĩnh vực khác 217 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 3 văn bản
 
Môi trường 10 văn bản
 
Năng lượng 1 văn bản
 
Ngân hàng 1 văn bản
 
Ngân hàng - Tín dụng 11 văn bản
 
Ngân sách 347 văn bản
 
Nội quy, quy chế 75 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản 25 văn bản
 
Nông - Lâm nghiệp, Thuỷ - Hải sản 2 văn bản
 
Pháp luật 27 văn bản
 
Pháp luật - pháp chế 3 văn bản
 
Phòng cháy, chữa cháy 3 văn bản
 
Phòng chống thiên tai bão lụt 5 văn bản
 
Quản lý hành chính 10 văn bản
 
Quản lý tài sản 5 văn bản
 
Quốc phòng 2 văn bản
 
Quốc tịch - Hộ tịch - Hộ khẩu 1 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng 405 văn bản
 
Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 189 văn bản
 
Quy trình 5 văn bản
 
Sức khỏe cộng đồng - Y tế 10 văn bản
 
Tài chính - Giá cả 109 văn bản
 
Tài chính - Ngân hàng 3 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản 13 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 10 văn bản
 
Tài sản công 5 văn bản
 
Thanh tra 1 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 8 văn bản
 
Thống kê 6 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo 7 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông 10 văn bản
 
Thực phẩm - Dược phẩm 2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 189 văn bản
 
Thương mại 1 văn bản
 
Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 1 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 494 văn bản
 
Trợ giúp pháp lý 2 văn bản
 
Tư pháp 9 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 28 văn bản
 
Xây dựng pháp luật 25 văn bản
 
Y tế 17 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 69 văn bản.
533,637 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner