"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2017 Ngày 22 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2017 Quyết định số 2278/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ lộ trình số hóa phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. 17
30-10-2017 Quyết định số 2284/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 22
17-11-2017 Quyết định số 2478/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Hệ thống trạm quan trắc môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30
04-12-2017 Quyết định số 2629/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Điều 1, Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 và điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. 36
03-11-2017 Chương trình số 362/CTR-UBND thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 05-7-2017 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”. 54
407,845 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner