"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2018 Ngày 15 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
08-12-2017 Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 55
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 108
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
14-12-2017 Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2016-2020. 112
14-12-2017 Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục và vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 trên địa bàn thị xã Hà Tiên. 117
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2017 Báo cáo số 313/BC-UBND kết quả triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 127
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
14-12-2017 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2018. 129
407,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner