"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2017 Ngày 20 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
25-09-2017 Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND về việc thống nhất đề nghị thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2017 Quyết định số 1862/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình khởi công mới của lĩnh vực giáo dục thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành quản lý. 05
08-09-2017 Quyết định số 1867/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số công trình khởi công mới của lĩnh vực giáo dục thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc quản lý. 08
12-09-2017 Quyết định số 1880/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng quản lý. 11
02-10-2017 Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang . 24
30-10-2017 Quyết định số 2270/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Kiên Giang. 36
31-10-2017 Quyết định số 2300/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thạnh Lộc, giai đoạn 1 quy mô 150 ha. 44
01-11-2017 Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc ngưng hiệu lực thi hành Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 50
4,763,213 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner