"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2006 Ngày 30 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007. 03
08-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước, năm 2005. 07
08-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai đoạn ổn định ngân sách, từ năm 2007 đến năm 2010. 09
08-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn. 11
08-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và cấp xã. 13
08-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15
08-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007-2010. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2006 Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 19
04-12-2006 Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của thị trấn Gò Quao. 27
04-12-2006 Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, tại xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 36
06-12-2006 Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của huyện Châu Thành, tại xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 38
11-12-2006 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm du lịch Bãi Trường đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500. 40
11-12-2006 Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 50
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc
04-12-2006 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, đối phó với nắng hạn mùa khô năm 2006-2007 và phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn huyện. 59
478,136 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner