"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2008 Ngày 05 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
26-11-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng
12-11-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn huyện Giồng Riềng. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2008 Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ và chính sách cho vay đối với người lao động tỉnh Kiên Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 58
11-11-2008 Quyết định số 2650/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Kiên Giang. 61
12-11-2008 Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bầu, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/2000, quy mô 189,94ha. 68
17-11-2008 Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 79
18-11-2008 Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang. 83
19-11-2008 Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cử hoặc cho phép xuất nhập cảnh. 88
19-11-2008 Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét duyệt, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 90
21-11-2008 Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá bồi thường về đất để thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 95
01-12-2008 Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt khu đô thị U Minh (khu đô thị Thứ Bảy) và các xã phụ cận, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 97
01-12-2008 Quyết định số 2781/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tỉnh lộ 28 thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 101
24-11-2008 Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư ấp, khu phố. 104
478,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner