"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2009 Ngày 15 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2009 Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nam Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/1000, quy mô 99,37ha. 04
23-11-2009 Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu liên hiệp sản xuất gạch Tuynel, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/500, quy mô 20ha. 11
23-11-2009 Quyết định số 2950/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời chế độ hỗ trợ khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. 18
23-11-2009 Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng nuôi cá tra tập trung huyện Tân Hiệp giai đoạn 2010-2015. 20
23-11-2009 Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Kiểm dịch động vật Cửa khẩu quốc gia Giang Thành. 26
23-11-2009 Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Bảo vệ thực vật huyện Giang Thành. 28
23-11-2009 Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Thú y huyện Giang Thành. 30
23-11-2009 Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Giang Thành. 32
23-11-2009 Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. 34
23-11-2009 Quyết định số 2959/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu quốc gia Giang Thành. 36
23-11-2009 Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 38
23-11-2009 Quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 42
23-11-2009 Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Minh Thuận. 46
23-11-2009 Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Dương Đông. 48
23-11-2009 Quyết định số 2972/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Mỹ Hiệp Sơn. 50
23-11-2009 Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch Kiên Lương. 52
25-11-2009 Quyết định số 2979/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trạm Y tế xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận”, tỉnh Kiên Giang. 54
25-11-2009 Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng nuôi tôm càng xanh tập trung huyện Giồng Riềng, giai đoạn 2009-2010-2015. 56
26-11-2009 Quyết định số 2987/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nuôi cá tra công nghiệp, bán công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2015. 61
27-11-2009 Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang. 66
27-11-2009 Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích. 82
27-11-2009 Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích. 83
30-11-2009 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng khu sản xuất giống thủy sản trại giống Nông ngư nghiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 84
03-12-2009 Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục xã Bình Trị. 88
03-12-2009 Quyết định số 3044/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tỉnh lộ 964 (kênh Chống Mỹ) - đoạn II. 93
03-12-2009 Quyết định số 3045/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Đường Xuồng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 97
478,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner