"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48 + 49           Năm 2011 Ngày 20 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 03
09-12-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND về việc ban hành mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 12
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
07-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về việc thống nhất Chương trình phát triển đô thị, nâng thị xã Hà Tiên thành đô thị loại III. 16
Ủy ban nhân dân huyện An Biên
10-11-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện An Biên. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2011 Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính tập trung huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. 38
09-12-2011 Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, tại Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 43
20-12-2011 Mục lục số ML-2011 mục lục đăng công báo năm 2011. 104
478,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner