"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành
19-11-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2013 Quyết định số 2662/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26
26-11-2013 Quyết định số 2790/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 32
04-12-2013 Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang. 43
05-12-2013 Quyết định số 2844/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 48
05-12-2013 Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. 55
05-12-2013 Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 58
478,167 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner