"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2016 Ngày 07 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số mẫu về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, khung, hộp và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2016 Quyết định số 2392/QĐ-UBND phê duyệt phân khai chi tiết danh mục Dự án mua sắm trang thiết bị bổ sung cho các huyện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Sở Y tế quản lý. 19
31-10-2016 Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 28
09-11-2016 Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 32
10-11-2016 Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. 36
25-11-2016 Quyết định số 2639/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang. 40
478,173 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner