"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2017 Ngày 25 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
22-12-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13
22-12-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 17
22-12-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21
06-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 25
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
19-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 84
19-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2017. 91
19-12-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách thị xã Hà Tiên năm 2017. 95
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc công bố Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang năm 2015. 103
30-12-2016 Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 thuộc ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 106
478,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner