"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2017 Ngày 17 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04
19-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08
23-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 12
23-01-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16
23-01-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19
23-01-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21
23-01-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 32
23-01-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 34
23-01-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 43
23-01-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành về phí đối với các dịch vụ được Luật Phí và lệ phí quy định chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá và các dịch vụ chuyển từ phí sang giá thị trường mà nhà nước không định giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 48
23-01-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang. 51
24-01-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 53
Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất
23-12-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2017 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Xây dựng/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 80
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
07-02-2017 Công văn số 469/VP-THCB về việc đính chính lại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND đăng trên Công báo số 11+12 phát hành ngày 25/01/2017. 103
478,140 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner