"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2017 Ngày 19 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
14-04-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2017 Quyết định số 641/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. 16
03-04-2017 Quyết định số 798/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29
07-04-2017 Quyết định số 837/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao quản lý. 42
08-05-2017 Quyết định số 1030/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang. 46
478,155 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner