"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2017 Ngày 30 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 03
24-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang). 09
31-05-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11
09-06-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 17
20-06-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2017 Quyết định số 1050/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 31
10-05-2017 Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. 34
23-05-2017 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 45
06-06-2017 Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang. 49
478,150 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner