"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2017 Ngày 20 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2017 Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
20-07-2017 Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang. 08
20-07-2017 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trình độ trung cấp đối với Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021. 12
20-07-2017 Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14
20-07-2017 Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16
20-07-2017 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 96
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2017 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND thống nhất đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc để thành lập huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang. 109
20-07-2017 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 111
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
21-07-2017 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 114
21-07-2017 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 115
21-07-2017 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 119
21-07-2017 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 123
478,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner