"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 20 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 02
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016. 58
08-12-2017 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND về vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trả nợ gốc năm 2018. 105
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
04-01-2018 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên. 109
04-01-2018 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 111
478,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner