"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2018 Ngày 05 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-01-2018 Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
08-01-2018 Nghị quyết số 119/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nội dung của Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 05
08-01-2018 Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 10
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-01-2018 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 113
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2018 Quyết định số 134/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 117
478,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner