Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Bộ Công thương
Bộ Tài chính
Bộ Xây dựng
Bộ Công nghiệp
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện An Biên
Hội đồng nhân dân huyện An Minh
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành
Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng
Hội đồng nhân dân huyện Gò Quao
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất
Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải
Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương
Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc
Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận
Ủy ban nhân dân huyện An Biên
Ủy ban nhân dân huyện An Minh
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng
Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao
Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên
Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất
Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải
Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương
Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc
Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
4 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 15-01
7 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 20-01
5 văn bản
 
Số 09  ngày 20-01
3 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 05-02
5 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 10-02
18 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 10-02
8 văn bản
 
Số 16  ngày 31-3
8 văn bản
 
Số 17  ngày 13-4
2 văn bản
 
Số 18  ngày 23-4
3 văn bản
 
Số 19  ngày 25-5
6 văn bản
 
Số 20  ngày 10-6
4 văn bản
 
Số 21  ngày 10-7
14 văn bản
 
Số 22  ngày 18-7
4 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

89 văn bản gồm 45 văn bản quy phạm pháp luật và 44 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2018
17 văn bản
 
Tháng 02-2018
31 văn bản
 
Tháng 3-2018
8 văn bản
 
Tháng 4-2018
5 văn bản
 
Tháng 5-2018
6 văn bản
 
Tháng 6-2018
4 văn bản
 
Tháng 7-2018
18 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
40 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
42 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
5 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp
1 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Cải cách hành chính
10 văn bản
 
Chế độ - Chính sách
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
1 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai - Nhà ở
1 văn bản
 
Đầu tư
7 văn bản
 
Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác
1 văn bản
 
Giao thông - Vận tải
3 văn bản
 
Giao thông - Xây dựng
3 văn bản
 
Kế hoạch - Chương trình
2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
3 văn bản
 
Lĩnh vực khác
10 văn bản
 
Ngân sách
4 văn bản
 
Nông - Lâm - Thủy sản - Hải sản
2 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng
2 văn bản
 
Tài chính - Giá cả
5 văn bản
 
Tài nguyên - Khoáng sản
2 văn bản
 
Thông tin - Truyền thông
2 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí
16 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy
9 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
2 văn bản
 
 
533,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner