Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Bộ Công thương
Bộ Tài chính
Bộ Xây dựng
Bộ Công nghiệp
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện An Biên
Hội đồng nhân dân huyện An Minh
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành
Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng
Hội đồng nhân dân huyện Gò Quao
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất
Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải
Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương
Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc
Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận
Ủy ban nhân dân huyện An Biên
Ủy ban nhân dân huyện An Minh
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng
Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao
Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên
Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất
Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải
Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương
Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc
Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận

Tổng tập Công báo năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 
03-07-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
28-06-2018 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
22-06-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
22-06-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
19-06-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018. 
18-06-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 
18-06-2018 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định hướng đến năm 2030. 
15-06-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
14-06-2018 Quyết định số 1362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
08-06-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018. 
08-06-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
28-05-2018 Quyết định số 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh với các chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 
28-05-2018 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên Giang. 
23-05-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
10-05-2018 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. 
04-05-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
04-05-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang . 
03-05-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 
26-04-2018 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
533,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner