Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Bộ Công thương
Bộ Tài chính
Bộ Xây dựng
Bộ Công nghiệp
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân huyện An Biên
Hội đồng nhân dân huyện An Minh
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành
Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng
Hội đồng nhân dân huyện Gò Quao
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất
Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải
Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương
Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc
Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận
Ủy ban nhân dân huyện An Biên
Ủy ban nhân dân huyện An Minh
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng
Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao
Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên
Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất
Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải
Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương
Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc
Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận

Tổng tập Công báo năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-04-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
05-04-2018 Quyết định số 783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc Ngành Thanh tra đã được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
16-03-2018 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030. 
08-03-2018 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông bền vững đảo Phú Quốc, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
02-03-2018 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 
01-03-2018 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
01-03-2018 Quyết định số 452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
01-03-2018 Quyết định số 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
01-03-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
28-02-2018 Quyết định số 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
23-02-2018 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố định mức, đơn giá công tác thi công phụt vữa xi măng bằng máy khoan phụt cao áp trên cạn, hàm lượng xi măng 300kg/m3; thi công mối hàn chống thấm HPDE, dày 3mm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
26-01-2018 Quyết định số 234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực. 
18-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
16-01-2018 Quyết định số 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác thải sinh hoạt thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 
10-01-2018 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
29-12-2017 Mục lục số ML-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục văn bản đăng Công báo năm 2017. 
29-12-2017 Quyết định số 2936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
22-12-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
20-12-2017 Báo cáo số 313/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
08-12-2017 Quyết định số 2683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
325,894 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner